Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Hobro og omegn består af:

Formand  
Lisbeth Carlsen
98548421 / 23748421
lidocarlsen@outlook.com

Næstformand & sekretær     
Ejvind Kirkegaard Andersen
98520378
ejv.kirkegaard@mail.dk

Kasserer
Pouly Vinge
28556776
poulyvinge@gmail.com

Menig bestyrelsesmedlem   
Preben Bøgh
98523293
kristaboegh@outlook.com

Menig bestyrelsesmedlem   
Søren Frederiksen
98520008

Menig bestyrelsesmedlem  
Kirsten Huusom
98520352
kirsten.huusom@gmail.com

Revisor     
Birgith Larsen
98546283

Revisor   
Jenny Lyngå